Der er kommet grus som afregnes på kontoret med 10,00 kr. pr trillebør fuld.

Kort info fra formanden:

 

RYGTER RYGTER RYGTER

 

Vi ved jo alle, at rygter kan være mægtig morsomme, grimme eller måske endda onde, men de er meget sjældent sande!

Der rygtes om dette og hint, så er der det galt eller hvad det nu kan være.

 

Det seneste rygte går på, at bestyrelsen skulle have stoppet samspisningen – Dette er helt hen i skoven. Bestyrelsen er af den opfattelse, at samspisningen er et godt socialt indslag i vores forening, som vi mener bør fortsætte – et eller andet sted er det da rart engang imellem, at slippe for at lave med selv og man kan få en snak med andre kolonister og hygge sig et par timer.

 

Vi har haft en snak med de 2 som står for samspisningen og er helt enige om, at vi fortsætter og at den første tirsdag bliver den 27. juni 2017 og kører hver tirsdag frem til udgangen af august.

Der kommer sedler op og det kommer også på vores hjemmeside.

 

Hvis I eller støder ind i rygter, som handler om HF Samvirke, så man velkommen til at kontakte mig enten via mail på hf samvirke eller med en seddel i post kassen, så skal jeg gerne svare på dette.

Henrik Hansen

Information fra formanden

Bestyrelsen er nu så småt kommet i gang med de mange opgaver der ligger hos HF Samvirke.

Dog er vi blevet opmærksomme på, at vi IKKE har overholdt § 10.3 i vores vedtægter på generalforsamlingen. Her står at der kun kan vælges 1 person pr have lod. Det er vi kede af, men ingen af os havde tænkt over, at det kunne være et problem. Heller vores dirigent var opmærksom på dette. Den eneste undskyldning er, måske, at der jo ikke ligefrem var run på de ledige bestyrelses pladser.

Vi kan vælge, at løse det ved at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling og finde 2 nye medlemmer af bestyrelsen, men inden vi kommer til det er vi inde i juli, hvor en stor del holder ferie og skal vi vente til slutningen af august, er sæsonen ved at være slut.

 

Vi har efter en lang dialog besluttet os for følgende:

De 2 forkert valgte fortsætter i bestyrelsen resten af sæsonen, men når/hvis vi i bestyrelsen skal have en afstemning vil disse 2 IKKE få lov at stemme.

På generalforsamlingen 2018 rettes der, naturligvis op på denne beklagelige fejl. Jeg beklager endnu engang.

 

Renoveringen af fælleshus & pavilloner går langsomt men sikkert frem. Vi er næsten færdige, men der har vist sig nogle fejl og dette skal rettes op FØR vi betaler så meget som 1 krone. Så lige om lidt er byggefolkene, materialer og Container væk.

 

Apropos Container. Vi får ikke nogen storskralds containere iår. Det viste sig sidste år, at der ikke blev fyldt ret meget i disse, så derfor sløjfer vi dette iår.

Til gengæld vil der inden længe komme enten en ny større Container til køkkenaffaldet eller vi får tømt 2 gange om ugen, hvilken model vi vælger afhænger af økonomien.

 

Der bliver som tidligere indkøbt grus og som afregnes med 10,00 kr. pr trillebør fuld – dette gøres om onsdagen på kontoret. Dette sker når byggefolkene er væk.

Der vil også blive udlagt stabilgrus på p-pladserne og haveaffalds pladsen uden for lågen.

 

Vi plejer at have papirsække til salg på kontoret. Vores leverandør kan ikke levere til samme fordelagtige pris som tidligere, så det lille lager vi har er opbrugt, må den enkelte selv indkøbe papirsække.

 

Årets havevandring (der hvor vi kigger på om man nu fjerner sit ukrudt, klipper hækken mm) sker den 27. juni og gentages den 11. juli.

 

Vi har jo 2 hjerterstartere. 1 udvendig på fælleshuset og 1 udvendig på kontoret.

Da ikke alle ved hvordan man bruger disse vil vi afholde 2 kurser i slut august og slut september for at give os alle en mulighed for, at lære dem at kende, så vi MÅSKE kan redde menneskeliv. Datoer og tider kommer snarest.

 

Et lille hjertesuk: der er stadig alt for mange, som kører alt for stærkt på vore veje. Maks. Hastigheder er 15 km. Det er IKKE for sjov vi har denne maks. hastighed. Sæt farten ned til glæde for os alle.

Til sidst blot et ønske og håb om at vi må får en varm og skøn sommer.

Henrik Hansen

 

Fælleshuset

 

Bruger du også fælleshuset til fester og fødselsdage mm.?

 

Vil du være med til at male i det store rum så meld dig på malerholdet på kontoret.

 

Efterfølgende aftaler vi hvornår vi maler og foreningen giver lidt mad og drikke.

 

m.v.h. Robert have 99

 

 

Bestyrelsen kan IKKE kontaktes gennem kommentar sektionen.

HF Samvirke er også på FACEBOOK