Nyt om Kloak

Nu er vi i gang.

Vi har holdt møde først med kredsen, Gladsaxe kommune og Novafos. Her fik vi en information om hvor vores kloak evt. kan tilsluttes og at Gladsaxe Kommune helst ser, at alle fire Haveforeninger vælger løsningen med kloakering.

Vi har en deadline om at projekteringen skal være på plads senest juni 2019.

Alle fire kolonihaveforeninger har bedt Tom Atkins om at søge en udsættelse af dette til oktober 2019.

Det skal ske via kredsen.

 Gladsaxe Kommune viste ikke at vi alle sammen først skal have indkaldt til en ordinær generalforsamling og der efter en ekstraordinær. De havde ikke kendskab til vores forretningsgange i de enkelte foreninger.

Der er endnu ikke kommet svar fra Kommunen om at de har godkendt udsættelsen.

Vi har efterfølgende holdt møde med Tornhøj- Fælleseje og Skrænten den 07.01.2019.

Der er nedsat et lille udvalg som vil starte om med at samle informationer om hvad vi vil sammen og hver for sig.

Udvalget vil desuden finde tre rådgivende ingeniørfirmaer som kan hjælpe os med at få oprettet en handlingsplan og evt. hjælpe med at finde et godt entreprenør-/kloakfirma når tid kommer.

Da vi er 550 haver til sammen, er vi blevet enige om at få oprettet en fælles handlingsplan. Dette giver en bedre pris og under alle omstændigheder vil det ramme HF Samvirke da noget af linjeføringen skal igennem vores forening.

 

Mange Hilsner fra John

Hjertesuk fra Formanden

Til alle kolonisterne sæson 2018

Hej alle sammen

Jeg er blevet kontaktet af flere kolonister i HF Samvirke

Jeg er blevet fortalt at nogle personer i foreningen, ikke kan finde ud af at opføre sig pænt overfor hinanden

Ideen med en kolonihave er at have det rart med hinanden. Ikke ødelægge noget for hinanden

Hvis man ikke er glad for sin nabo, må man holde sig væk og kontakte mig eller andre i bestyrelsen. Man må og skal ikke selv tage/løse problemet ved at øve selvtægt

Det er ikke rigtigt at ødelægge/øve hærværk mod beplantning eller andre destruktive ting

Så i stedet for den slags ”drengestreger” var det måske en ide at tale sammen evt. over en kop øl og få klaret problemerne pænt og sobert

Billeddokumentation af hærværk forefindes

Så opfør jer pænt og behandl hinanden med respekt

og værdighed

Med venlig hilsen

John forman

Bestyrelsen kan IKKE kontaktes gennem kommentar sektionen.

HF Samvirke er også på FACEBOOK