Åbent brev til bestyrelsen

Kære bestyrelse

I maj måned i år, skvattede en 10-årig pige igennem vejasfalten ved brønden ud for skellet mellem have 132 og have 133. Pigen blev fisket op og vi skyndte os efterfølgende at afskærme hullet med en flise. I går (d.23/7-18) kom en arbejdsmand så og fyldte hullet op. Samtidig kunne han berette, at han vurderede at hele vejstykket fra skellet mellem have 131 og have 132 til ovennævnte brønd er fuldstændig undermineret. Det ved vi der er tvunget til at benytte os af vejstykket godt i forvejen. Vejen synker og hver eneste dag er der en bil, hvis bund går på asfalten.

Vi har i årevis talt om, at vejene i foreningen skulle udbedres. Og nogle af vejene er da også blevet repareret nødtørftigt. Men argumentet har hele tiden været, at vi skulle afventet en afgørelse omkring kloakering. Nu kunne jeg så læse, at der er kommet en ny lejeaftale. I den står, at kloakering (eller lignende) skal være foretaget senest i juli 2023… altså om ca. 5 år. Jeg er imidlertid fuldstændig sikker på, at vejen udfor min have IKKE kommer til at holde  5 år, endsige 1 år endnu. Det er bare et spørgsmål om tid – og et par skybrud – før den endeligt giver efter. Når vægten fra en 10-årig pige kan få asfalten henne ved brønden til at give efter, så skal der ikke meget fantasi til at forestille sig hvad en 1-2 ton tung bil kan udrette af skader.

Da en del af de gamle spande der kører rundt i Samvirke sandsynligvis ikke er kaskoforsikret, men blot har den lovpligtige ansvarsforsikring, vil jeg høre bestyrelsen hvordan man er stillet rent forsikringsmæssigt? Dækker foreningens forsikring, de skader ens bil pådrager sig ved kørsel på vejene i foreningen (hvor skaden skyldes manglende vedligeholdelse af vejene)?

 

Med venlig hilsen

Søren, Have 132

Vi har nu modtaget vores nye lejekontragt

Kære alle sammen

Vi har nu modtaget vores nye lejekontragt. Den træder i kraft fra 01.01.2019 og der er en del udfordringer i den.
Vi skal inden for 4 år have fundet en Løsning på om vi skal have kloak eller nedgravning af tank, samt at arbejdet er udført.

Vi vil på førstkommende bestyrelsesmøde prøve at lægge en plan for indhentning oplysninger, så vi kan blive klædt bedst muligt på, til fremlæggelse/ orientering på en kommende ekstra ordinær generalforsamling. Vi håber på, at i alle har forståelse for, at der kommer til at gå lidt tid. Der er ingen af os som har erfaring for hvordan man skal gribe sådan et projekt an. 

Vi har forespurgt Kredsen om de kunne være behjælpelig med bistand. Dette var dog ikke en mulighed. Det er op til den enkelte haveforening at fremskaffe de oplysninger man har behov for.

 

Lejekontrakten

Hilsen fra Maibritt og John

12-Juli-2018

Nyt fra forbundet

Nyt fra kommunen vedrørende spildevand

Bestyrelsen kan IKKE kontaktes gennem kommentar sektionen.

HF Samvirke er også på FACEBOOK