Tabt telefon fundet

TELEFON FUNDET PÅ PARKERINGSPLADS VED HUSET. KAN AFHENTES PÅ KONTORET.

HF Samvirke

HF SAMVIRKE, Klausdalsbrovej 269, 2730 Herlev.

Hfsamvirke@mail.dk

http://www.hfsamvirke.dk/

 

 

 

07-Juli-2019

Salg/gives væk er siden for dig som sælger eller giver væk

Denne side er til dig der har noget til salg/gives væk, du skal have hus i haveforeningen.

lav en A4 side i PDF format indeholdende, billeder, pris, dine kontaktoplysninger m.m. og send den til hfsamvirke@mail.dk så vil din annonce komme på hjemmesiden hurtigst muligt.

Referat Bestyrelsesmøde 16/6 2019

Bestyrelesen kan også kontaktes på mail

30-Juni-2019

hfsamvirke@mail.dk

Den nye bestyrelse

22-Juni-2019

Bestyrelse

Klik på linket for at se bestyrelsen

Referat fra ordinær Generalforsamling

Solsikke konkurrence 2019

Vi håber i vil komme og hygge og spille med os

Kontor åbningstider

Kontoret har åbent hver uge, onsdag kl. 18 - 19.

 

Service tlf. nr

Har i problemer med vand & rør

Så kan i ringe til Sørens Rørservice på 22271751

Eller skal i have tømt tanken

Så kan i ringe til JG Kloakservice på 25135323

Haveaffald

25/3 – 28/10                                Grab-ordning

Afhentningsdag:                        Onsdag i lige uger

                                                          (Sidste dag for afhentning af haveaffald er onsdag den 17. oktober)

 

Afhentning af haveaffald udenfor sæsonen bestilles direkte hos Remondis. Husk venligst, at oplyse haveforeningens/administrators cvr.nr., da Remondis skal bruge det til fakturering af den ekstra afhentning.

Referat Fra Ordinær Kredsbestyrelses møde 31. januar 2019, kl. 19.00 – Hovedstaden Midt, Kreds 4
 
Sted: Kredskontoret
Indkaldt af: Kredsformanden, Tom Atkins
Referat af:  Tom Atkins
Deltagere:       Næstformand Karsten Hansen, kasserer Anne Cameron, bestyrelsesmedlem Erik Hansen
 
Uden afbud: Henrik Aksel Hansen
 
Dagsorden:
1. Velkomst med kredsformanden
2. Lave årsplan for møder i 2019
3. Planlægge repræsentant skabs mødet torsdag den 25. april 2019 
4. Nye vedtægter for kredsen pr. 1. januar 2019
5. Hvordan fordeler vi opgaverne fremover, herunder kontor vagterne 
6. Forventninger til kredsbestyrelsen i 2019, herunder fremsøge til kontortid den sidste torsdag hver måned, dog ikke månederne juli, august og december. 
7. Hvordan ser kredsens økonomi ud i dag v/Anne Cameron
8. Beslutning om overgang til Winkas Pro i stedet for Winkas Air
9. Eventuelt. Input fra kredsbestyrelsen 
 
 
Referat:
1. Kredsformanden bød velkommen til årets første bestyrelsesmøde, samt første kontor tid i 2019.
2. Kontortider 2019:
Kredsbestyrelsen besluttede at have kontor tid 2 gange om måneden. Det bliver torsdage i ulige uger og åbningstiden er mellem 18:30 – 19:30
Kredsbestyrelsen besluttede i samme forbindelse at kredskontoret holder lukket i månederne juli, december og januar måned.
 
Vurderingskurser:
Der planlægges at blive afholdt vurderingskursus lørdag den 13. april 2019 fra kl. 9-16 og 11. maj 2019 fra kl. 9-16. 
Som oplæg til jer foreninger, om vurderingskurser kan i overveje om vi skal ændre kurserne fra hel dags kurser og til kursus på 2 aftner i tidsrummet fra kl. 18:00 – 21:00 i stedet for. Så kunne det blive 2 torsdage med en uges mellem rum, men kom med jeres ideer?
Infomøde:
Informationsmøde for bestyrelser i Hovedstaden Midt om regler for vurderinger (det er ikke vurderingsreglerne vi gennemgår), som er gældende for alle foreninger inden en have sættes til salg eller der foretages en vurdering i 2019, dette møde afholdes torsdag den 14. marts 2019 kl. 18:30
Fælles møde for alle vurderings folk i Hovedstaden Midt
Som tidligere år, indkaldes til informationsmøde for vurderingsfolk i Hovedstaden Midt til torsdag den 28. februar 2019 kl. 18:30 – 21:00 – Her gennemgår vi de nye vurderingsregler for 2019, samt kigger lidt ind i vurderingssystemet. Desuden gennemgår vi kredsens vejledende prisliste for 2019.
Kredsbestyrelsesmøde
Kredsbestyrelsen holder møde tirsdag den 23. april 2019, så kredsbestyrelsen har fælles fodslag i forhold til HB-mødet den 26. april 2019, samt endelig planlægning af RP-mødet den 25. april 2019
Repræsentantskabsmøde:
Årets repræsentantskabsmøde i Hovedstaden Midt afholdes torsdag den 25. april 2019 Kl. 19:00 – der vil være en let forplejning fra kl. 18:00
4. Vedtægter for 2019
Kredsformanden fremlagde et oplæg til ændringer af de røde krydser fra den vedtagne kredsvedtægt, fra kongressen september 2018. Kredsformanden forelægger de små ændringer i teksten for Kolonihaveforbundets jurist, inden de sendes ud til medlemsforeningerne.
5. Fordeling af opgaverne i kredsen
Bestyrelsen besluttede at indkøbe et kredsstempel, som kan benyttes af kredsbestyrelsen, når kredsbestyrelsen skal godkende bygge tegninger for foreningerne.
Kredsbestyrelsen besluttede også at opgaven med kredsens ankevurderinger fremover skal sendes til bestyrelsesmedlem Erik Hansen, som fremtidig arbejdsopgave. Eriks mail er erik.palle.hansen@gmail.com
6. Forventninger til kredsbestyrelsen 19
Kredsformanden fortalte, at han forventede at alle mødte frem til indkaldte kredsbestyrelsesmøder, eller som det mindste meldte afbud i god tid til mødet.
7. Kredsens økonomi efter 2018
Anne Cameron oplyste at hun arbejder med at på kredsens regnskab på plads, men det er en udfordring med Winkas Air, og derfor har Anne indledt snakke med Winkas om en overgang til Winkas Pro. Men vi kan sige at kredsen i 2018, kommer ud med et overskud. 
8. Overgang til Winkas Pro
Er sat i værk, og 2019 bruges til overflytning af data.
9. Eventuelt
I regi af Kolonihaveforbundets deltager kredsformanden i et forum om Fingerplanen 2019, og Hovedstaden mod 2030. Når der foreligger noget mere konkret om dette indkaldes til informationsmøde.

Nyt om Kloak

Nu er vi i gang.

Vi har holdt møde først med kredsen, Gladsaxe kommune og Novafos. Her fik vi en information om hvor vores kloak evt. kan tilsluttes og at Gladsaxe Kommune helst ser, at alle fire Haveforeninger vælger løsningen med kloakering.

Vi har en deadline om at projekteringen skal være på plads senest juni 2019.

Alle fire kolonihaveforeninger har bedt Tom Atkins om at søge en udsættelse af dette til oktober 2019.

Det skal ske via kredsen.

 Gladsaxe Kommune viste ikke at vi alle sammen først skal have indkaldt til en ordinær generalforsamling og der efter en ekstraordinær. De havde ikke kendskab til vores forretningsgange i de enkelte foreninger.

Der er endnu ikke kommet svar fra Kommunen om at de har godkendt udsættelsen.

Vi har efterfølgende holdt møde med Tornhøj- Fælleseje og Skrænten den 07.01.2019.

Der er nedsat et lille udvalg som vil starte om med at samle informationer om hvad vi vil sammen og hver for sig.

Udvalget vil desuden finde tre rådgivende ingeniørfirmaer som kan hjælpe os med at få oprettet en handlingsplan og evt. hjælpe med at finde et godt entreprenør-/kloakfirma når tid kommer.

Da vi er 550 haver til sammen, er vi blevet enige om at få oprettet en fælles handlingsplan. Dette giver en bedre pris og under alle omstændigheder vil det ramme HF Samvirke da noget af linjeføringen skal igennem vores forening.

 

Mange Hilsner fra John

Bestyrelsen kan IKKE kontaktes gennem kommentar sektionen.

HF Samvirke er også på FACEBOOK