Nyhedsbrev Hf/Samvirke Maj/juni 2020

Nyhedsbrev Hf/Samvirke Maj/juni 2020

 

Kære Alle,

Vi ventede alle spændt på hvad Mette Frederiksen meldte ud 10.maj…

Der kom desværre ikke så meget nyt til os i kolonihaven.

 

Det er gået godt med at holde vaskeriet åbent -dette fortsætter vi med.

Kontoret vil fortsætte med salg af vaskekort igennem vinduet, hver onsdag i tidsrummet kl. 18-19.

 

Vi har haft grus -en del har skrevet mail til os, om køb – mange mangler endnu at skrive og fortælle os, at de skal betale for det grus de har taget.

 

Vi er blevet gjort opmærksom på at der på eget initiativ er blevet fældet og beskåret træer uden for eget havelod – og på Kollegiets grund. Denne selvtægt er absolut ikke i orden. Vi henstiller til at Ingen kolorister tager sagen i egen hånd, men fremad retter henvendelse til bestyrelsen, hvis der er behov for beskæring af træerne. I denne aktuelle ”sag” har ingen henvendt sig til bestyrelsen inden, hvorfor vi ikke kan hjælpe, hvis I skulle få problemer.

 

Køkkencontaineren er fortsat ikke til andet affald end køkkenaffald, vi ser desværre at der bliver smidt alt muligt andet i containeren sammen med køkkenaffaldet. Det kan blive en dyr historie for os alle, så vil I venligst aflevere jeres madrasser, trehjulet cykler og lign på genbrugspladsen.

Det er igen muligt at få vurderet sit hus til salg. Det betyder at bestyrelsen er godt i gang i gen med havesalg. Ved ønske om salg, kontakter man bestyrelsen via mail, og bestyrelsen vender tilbage via mail med ”salgspakken”.

 

Gangudvalget har været rundt. Der bliver spurgt til om det virkelig er rigtig at man også skal ordne sit skel mod naboen – ja det er rigtigt. Punkt 9 i ordensreglerne.

Det er dejligt at se hvor godt der bliver taget fat.

 

Vi indkalder snart et stort hold til fælles arbejde. Man vil blive delt op i små grupper. Vi skal have ordnet en del udenfor og en del rengøring inden for. Vi har fortsat fokus på at holde afstand. Datoen bliver d. 7. juni.2020

Vi melder selvfølge ud vedr. sociale arrangementer og generalforsamling, hvis regeringen kommer med tiltag, der gør dette muligt.

 

De bedste hilsner

Bestyrelsen

Nødtelefon og gangudvalg

Bestyrelsen har anskaffet en nødtelefon. Telefonen er KUN til akutte nød situationer – alle andre henvendelser - bruges vores mail hfsamvirke@mail.dk. Eller tjek vores hjemmeside hvor der vil være svar på mange mange spørgsmål.

Det kan ikke forventes at telefonen er bemandet og besvares med det samme.

Nødtelefon; 20377292 – kun sms & opkald.

Bestyrelsen maj 2020

 

 

 

GANGUDVALGET kommer forbi 23.05.20 og følger op på sin sidste runde i Foreningen.

Fokus er på skel mod nabo og vej.

Hvad er skel: Skellet markerer grænsen mellem din matrikel og naboens eller fx vej. Den korte udgave er at det er til midten af vejen, og til midten af hækken mod din nabo.

Du kan læse mere om skel i HF Samvirke på hjemmesiden (Retningslinjer for gangudvalget), Ordensreglerne og Vedtægterne.

Bestyrelsen maj 2020

Covid19 News Maj 2020

Mail : hfsamvirke@mail.dk Hjemmeside: www.hfsamvirke.dk

Covid19 News Maj 2020

· Huset er foreløbig (stadig) lukket for udlejning

· Fællestoilettet er foreløbig (stadig) lukket

· Kontoret er foreløbig (stadig) lukket. Brug vores mail, hvis du vil i kontakt med os.

· Vaskekort kan stadig købes om onsdagen kl. 18-19 via kontorets vindue. Minimumsbeløb er kr. 300,00.

· Vi kan (stadig) ikke afholde GF.

· Vurderingsudvalget er åbnet – så hvis du går i salgstanker så er det muligt.

· Hold øje med din mail om du bliver indkaldt til Fællesarbejde. Der bliver indkaldt til første Fællesarbejde 7. juni under særlige COVID19 foranstaltninger. Hvis du har sundhedsmæssige forhold, der forhindrer dig – så giv besked på vores mail.

· COVID19 eller ej: husk at giv besked til vores mail, hvis du tager grus for vores fælles bunke. Lige nu ser det ud til at der er taget MEGET mere grus end der er afregnet for.

· COVID19 eller ej: husk byggeri skal godkendes.

 

 

Bestyrelsen maj 2020

Hvis du har tid og lyst til at bidrage til Foreningen

Hvis du har tid og lyst til at bidrage til Foreningen, så kan du – mens nedlukningen varer – tage fællesarbejde, og blive streget til indkald for 2020. Hvordan: du skriver en mail, eller lægger en seddel i kontorpostkassen, med navn, have, opgave du udfører. Det er nødvendigt, at du informerer os, hvis du vil slettes på indkaldslisten. 

Ekstraordinært møde i HF Samvirke Bestyrelsen 22.03.20.

Referat 14. bestyrelsesmøde 12.01.20

Nedlukning af aktiviteterne i HF Samvirke

Nedlukning af aktiviteterne i HF Samvirke fortsætter indtil videre som følge af COVID 19. Så snart myndighederne giver tilladelse, åbnes det som kan åbnes.

Følg med på hjemmesiden, opslag og FB.

 

 

Vi forventer at der kommer grus til HF Samvirke i løbet af maj måned. Forbehold for diverse COVID19 forhindringer.  Hvis du KØBER grus koster det 25 kr. pr trillebør.

Du sørger selv for at give besked om dit forbrug enten på en mail eller til Bestyrelsen via postkassen på kontoret.  Du vil blive opkrævet via lejen.

 

 

Vi har åbnet vaskeriet. Hold afstand, gør rent og følg COVID19 anvisningerne ang. tøjvask. 

HVIS du ønsker at fylde dit vaskekort op – har kontorvinduet åbent 22.04.20.+ 29.04.20 + 06.05.20 kl. 18-19. Minimumskøb er kr. 300,00.  Der er ikke adgang til kontoret. Der er kun åbent for opfyldning af vaskekort. RespekterCOVID anbefalingerne; minimum 2 meter afstand, max 10 personer i køen, sådan at vi har mulighed for at lave denne alternative ordning.

Alle andre spørgsmål sendes pr mail til Bestyrelsen på hfsamvirke@mail.dk

Så er der en glædelig nyhed vaskerivognen er åben, husk nu at overholde alle regler fra myndigheder og sund fornuft ........
Hvordan med vaskekort? Det arbejdes der på, mere info kommer
https://videnskab.dk/krop-sundhed/saadan-vasker-du-toej-under-karantaene

Vigtigt information

Vigtigt information

Bestyrelsen i HF Samvirke følger myndighedernes anbefalinger og retningslinjer derfor:

KONTORET i HF Samvirke er lukket og forventer tidligst at åbne med udgangen af april måned – afhængig af udviklingen i Danmark. Følg med på hjemmesiden.

Hvis du skal i kontakt med Bestyrelsen, benyt mailen. Vi svarer indenfor 1 uge.

 

LEJNING AF HUSET i HF Samvirke er ikke muligt. Det forventes tidligst at kunne finde sted i udgangen af april måned – afhængig af udviklingen i Danmark. Følg med på hjemmesiden.

Hvis du har lejet Huset i april måned tilbagekaldes udlejningen – det vil sige, at du IKKE har lejet Huset. Hvis du har indbetalt leje vil denne blive refunderet.

Fællesarrangementer i, foreløbig april måned er aflyst - FX BANKO

 

PLIGTARBEJDE i HF Samvirke er foreløbig suspenderet i april måned. Hvad der sker derefter afhænger af udviklingen i Danmark. Følg med på hjemmesiden.

Vi har valgt at vente med datoer for indkaldelse til pligtarbejde – vi følger udviklingen.

 

VURDERING OG HUS SALG i HF Samvirke er foreløbig ikke muligt. Det forventes tidligst at kunne genoptages i udgangen af april måned. Hvis du ved at du ønsker vurdering & salg, så send os en mail. Bestyrelsen vil derpå sende dig de første anvisninger (det du selv kan gøre indtil vurdering & salg åbner op). Følg med på hjemmesiden.

 

Hilsen Bestyrelsen i HF Samvirke

VIGTIGT & GOD INFORMATION:

 

· Have affald kan fra 23.03.20 afleveres

 

· Køkken container, og diverse affaldscontainere kan bruges fra 23.03.20

 

 

· Lågen i HF Samvirke er åben fra 23.03.20

 

· Vand forventes tidligst at blive åbent i starten af april måned – der er kold kold nattefrost. Hold dig informeret på hjemmesiden.

 

 

! OBS PÅ AT TOILET VOGN IKKE KAN BENYTTES!

Det gælder også efter vandåbning

af hensyn til smittespredning.

 

Hilsner Bestyrelsen i HF Samvirke

Affaldsordninger i haveforeningen

EKSTERN OPSKRIVNING TIL HUS I HF SAMVIRKE.

Hfsamvirke@mail.dk www.hfsamvirke.dk

 

EKSTERN OPSKRIVNING TIL HUS I HF SAMVIRKE.

På grund af de aktuelle tilstande i Danmark er det i 2020 KUN muligt at blive opskrevet pr. mail.

HVORDAN: Du sender en mail til Bestyrelsen 1 april 2020 og udtrykker dit ønske om at komme på ventelisten. Vi svarer dig, og sender materiale, som du returnerer til os.

!!!!!! DET ER KUN MULIGT AT BLIVE SKREVET OP 1 april – ingen øvrige datoer !!!!!!!!!!!

Bedste hilsner Bestyrelsen i HF Samvirke.

Aflysning af generalforsamling

 

Vigtig information

På baggrund af myndighedernes anbefalinger d. 11 marts 2020 omkring inddæmning/opbremsning af Corona-virus har Bestyrelsen besluttet at:

 aflyse den planlagte Generalforsamling 20.03.20 i HF Samvirke.

Vi er nødt til at afvente med en ny indkaldelse og følger udviklingen i Danmark. Dette er en force majeure situation, hvorfor vedtægterne kan sættes ud af kraft. 

Bestyrelsen følger, og holde nøje øje med, myndighedernes anbefalinger.

Aktuelt må HF Samvirke betragtes som i ”vintersæson” – hvorfor Bestyrelsen kun træffes pr. mail.

På nuværende tidspunkt er det umuligt at sige, hvorvidt arrangementer, kontoråbning, vurderinger osv. kommer til at køre som planlagt.

Vi må alle afvente hvad som hænder de kommende 14 dage.

Bedste hilsner Bestyrelsen

Banko sæson 2020

04-Marts-2020

Banko

Indkaldelse til Generalforsamling i HF Samvirke

www.hfsamvirke.dk                                      hfsamvirke@mail.dk                     5/3-20

Indkaldelse til Generalforsamling i HF Samvirke 20.03.20 kl. 19:00 i Huset

1)Valg af dirigent

2) Valg af referent

3) Valg af stemmetællere 4 stk.

3) Bestyrelsens Beretning v/ formanden

4) Årsregnskab v/ kassereren

5) Forslag til Budget 2020 v/ kassereren

  

6) Indkomne forslag:

a) Forslag om vedtægtsændringer fra Bestyrelsen / se bilag I og II og III og IV

b) Forslag fra Bestyrelsen:

Medlemmet er forpligtiget til, at etablere og forevise dokumentation til Bestyrelsen for autoriseret tilslutning til kloak senest 30.09.22 – og fremadrettet sørge for almindelig vedligeholdelse af installationen.

Begrundelse: Som bekendt er HF Samvirke af Gladsaxe kommune blevet pålagt at lovliggøre vores spildevand – og vi har vedtaget at få kloak. Det vil sige, at der også skal ske en tilslutning til denne kloak for at HF Samvirke levet op til vilkårene.

For at sikre at arbejdet er korrekt udført, således at det ikke giver gener, klager, problemer osv. samt kunne dokumentere overfor Gladsaxe kommune at HF Samvirke overholder spildevandsvilkårene, skal tilslutningerne være sket professionelt, og autoriseret. 

 

 

7) Godkendelse af formand/kasserer

8) Valg af kasserer:

a) Kasserer for 2 år – Sølvi genopstiller

9) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

På valg er: Tina, John, Frank, Thomas, Michael er udtrådt. 

a)      Bestyrelsesmedlemmer 3 stk. for 2 år

Frank genopstiller, Tina genopstiller

b) Suppleanter 2 stk. for 1 år

John genopstiller

 

10) Valg af revisorer og suppleanter

a) 2 stk. for 1 år

 

11) Valg af vurderingsudvalg

 

 

       I.          Forslag til vedtægtsændring fra Bestyrelsen:

Aktuelle tekst:§9.2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning med en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Årsregnskab med evt. revisionsberetning4) Indkomne forslag5) Godkendelse af formand/kasserer6) Valg af formand/kasserer7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter8) Valg af revisorer og suppleanter9) Valg af vurderingsudvalg

ÆNDRES TIL:

:§9.2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning med en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Beretning 4) Årsregnskab med evt. revisionsberetning 5) Fremlæggelse af kommende budget 6) Godkendelse af formand/kasserer 7) Indkomne forslag 8) Valg af formand/kasserer7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 8) Valg af revisorer og suppleanter

Herved indføjes, pkt. 2 valg af referent, og pkt. 5.  fremlæggelse af budget - og teksten valg af vurderingsudvalg udgår.

Begrundelse: Vi har en almindelig praksis med at have en referent og at fremlægge forslag til kommende budget, hvilket bør fremgå af vedtægterne. HF Samvirke benytter sig ikke af et internt vurderingsudvalg, da vi har besluttet at hussalg skal vurderes af eksterne vurderingsfolk.

     II.          Forslag til vedtægtsændring fra Bestyrelsen:

Aktuel tekst: §9.5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest én måned efter regnskabsårets udløb. Indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til generalforsamling.

ÆNDRES TIL:

9.5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Bestyrelsen i hænde senest 10 dage inden Generalforsamlingen. Indkomne forslag skal være udsendt til medlemmerne senest 48 timer førend Generalforsamlingen finder sted.  

Begrundelse: Teksten afspejler en mere nutidig og demokratisk form.

 

    III.          Forslag til vedtægtsændring fra Bestyrelsen:

Tilføjelse til HF Samvirkes vedtægter § 3;

§3.3                   Medlemmet skal have tegnet en fritidshusforsikring for bebyggelsen på haveloddet enten ved deltagelse i HF Samvirkes fælles Fritidshusforsikring eller ved selv at oprette en sådan forsikring i andet selskab – i dette tilfælde, skal der fremsendes dokumentation til Bestyrelsen ved hvert årsskifte senest 1 maj. Der skal endvidere fremvises dokumentation ved køb/slag såfremt køber ønsker at benytte eget forsikringsselskab.

Overtrædelse af regelsættet kan medføre opsigelse af HF Samvirke.

Begrundelse: Fritidshusforsikring er med til at sikre os alle hvis der bliver brand, og ilden springer. Desuden har Kolonihaveforbundet meddelt os, at dette er en nødvendighed (lovpligtigt) som alle medlemmer skal have.

 

   IV.          Forslag til vedtægtsændring fra Bestyrelsen:

Tilføjelse til HF Samvirkes vedtægter §4

§4.1 Når et medlem indtræder i HF Samvirke efter 01 september 2020 gælder det, at der i forhold til foreningens gældsforpligtigelse, i forbindelse med etablering af kloak på fællesarealer, hæftes for og betales et a conto-beløb på kr. 110.000.00 i forhold til haveloddets fordelingstal (pro rata), således som det kan udledes i forhold til foreningens regnskab og gældsoptagelse i bank ved indtrædelsen.

Ved kloakprojektet afslutning på fællesarealer opgøres den endelige udgift jf. regnskabsaflæggelse i forhold til haveloddets fordelingstal hvorefter eventuelt tilgodehavende eller efterbetaling afstemmes. Beløbet erlægges ved opkrævning eller refunderes senest 3 måneder herefter. Såfremt en eventuel pengeydelse ikke er indbetalt rettidigt jf. ovenstående, opsiges medlemmet jf. §7.1.

 

Begrundelse: Det betyder kort sagt, at når et nyt medlem indtræder så betaler de haveloddet andel af vores fælleslån. Der er tale om et a conto-beløb, da alle fulde indbetalinger af et havelods andel i fællesudgifterne til sidst bliver opgjort. Måske er det anslåede beløb for stort (og man får penge tilbage) – måske er det for lidt (og man skal betale endnu et beløb for at have afviklet sin udgifts andel fuldt).

Vedtægter for Haveforeningen ”SAMVIRKE”

22-Februar-2020

20. Februar 2020 Nyhedsbrev til medlemmerne i HF/Samvirke

Se nedenstående nyhedsbrev i alm tekst størrelse

Ekstern venteliste

17-Januar-2020

Ekstern venteliste

Der er opskrivning til den eksterne venteliste onsdag 1 april 2020 kl. 18-19 i huset.

Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde 6 januar 2020

19-Februar-2020

Referat

Porten lukkes for vinter sæsonen

Porten i HF Samvirke bliver lukket 27 oktober 2019. HUSK at lukke porten ved ind- og udgang af foreningen, så vi mindsker indbrud. 

For at komme ind skal du bruge din X-nøgle.

Retningslinjer ved salg

07-August-2019

Hussalg

Tunge køretøjer

DET ER

                    FORBUDT

at benytte/ invitere køretøjer over 3500 kg

ind i HF Samvirke.

Det gælder også SLAMSUGERE

og kan udløse en bøde.

 

(hvorfor: vores veje kan ikke tåle vægten – det kan ødelægge vores brønde og rør)

(hvordan: hvis du ønske dispensation, kontakt Bestyrelsen for en tilladelse)

 

Bestyrelsen

HF Samvirke

HF SAMVIRKE, Klausdalsbrovej 269, 2730 Herlev.

Hfsamvirke@mail.dk

http://www.hfsamvirke.dk/

 

 

 

Den nye bestyrelse

22-Juni-2019

Bestyrelse

Klik på linket for at se bestyrelsen

Kontor åbningstider

Kontoret har åbent hver uge, onsdag kl. 18 - 19.

 

Bestyrelsen kan IKKE kontaktes gennem kommentar sektionen.

HF Samvirke er også på FACEBOOK