Blog

19-11-2020
19-11-2020
31-10-2020
31-10-2020
09-02-2020

Landmåleren er i gang med indmåling af brønde og kvoter, herefter kan MOE kan igangsætte projekteringen af kloak og vand i haveforeningen.