Referat ekstraordinær generalforsamling Kloak

Referat 7. september

Dagsorden X-GF 04.09.19

Ekstraordinær GF

referatet fra orienteringsmødet 20/8-2019

orienteringsmødet

Vejledning om prisfastsættelse af kloakanlæg 2019

prisfastsættelse af kloakanlæg

Kloakering af Samvirke

MOE Rapport