Nyheds brev, Oktober 2019  HF/Samvirke.                      

Kære Alle,

Så er havesæsonen ved at være slut…

Vi har sidste kontorvagt onsdag d. 23/10-19.

Haveaffald og div. Container bliver lukket lige om lidt (se hjemmesiden og opslagstavler).

Vi lukker for vandet d. 27/10-19 med mindre vi får hård frost inden, følg også her med på hjemmesiden.

Når vandet er lukket, så husk at tømme din vandvarmer..

 

Bestyrelsen har skrevet under på banklånet til vores kloakeringsprojekt, det er lykkedes os at få forhandlet renten ned fra 3,3 % til 2,55 %. Spildevandsgruppen har inviteret MOE til et møde, hvor vi planlægger næste etape.

Mange spørger til hvad vi kommer til at sidde for ekstra, når vi starter tilbagebetalingen af lånet. Det afhænger af hvor mange der ønsker at betale det fulde beløb ud, og hvor mange penge vi bruger. Men betaler ingen ud og vi bruger det fulde beløb, så regner vi med ca. 700,00 kr. pr. mdr. Pr. havelod.

 

Bestyrelsen har i løbet af sæsonen været på flere runder i foreningen og mange har fået sedler i postkassen om at bringe have loddet/skellet i orden. Vi har stadig et par ”problematiske” haver, som vi følger op på. Vi må minde om, at i flg. Vores vedtægter, så er der nogle ”spilleregler” der gælder -samt at det kun er huset man ejer.

Bestyrelsen har gang i salg af huse, dette fortsætter vi med indtil vi er færdige med ”bunken” som er sendt til vurdering. Hvis du går i salgstanker og ikke har fået lavet en aftale med bestyrelsen, er du nødt til at vente til foråret med at få dit hus vurderet.

Huse til salg, bliver sat til salg internet i 1 uge, før de bliver fremvist til venteliste medlemmer.

Alle fra ventelisten skulle være kaldt ind, hvis du kender til nogle som står på venteliste, og som ikke har hørt fra os – kan det skyldes at vi mangler en mail adresse på pågældende , så hører vi gerne fra pågældende via vores mail (hfsamvirke@mail.dk).

Vi har solgt have 39 – velkommen til Anne Marie og Jens 😊 og vi håber på at få solgt de øvrige haver også. Hvis ingen fra ventelisten ønsker at købe, er proceduren, at man så selv må sælge sit hus – dog stadig til vurderingen samt med bestyrelsens medvirken.

 

For at mindske indbrud, beder vi jer om at respektere at lågen skal være aflåst hver gang man går/kører ind og ud af foreningen i vintersæsonen.

Der er julebanko d. 7 december kl. 13 i vores fælles hus. Vi håber mange vil støtte op om dette hyggelige arrangement – hvem ved, måske er det dig der vinder julemiddagen 😊

 

Bestyrelsen ønsker alle en god vinter – og takker alle som har været med til berige kolonihavelivet ved deltagelse i arrangementer og ved at hjælpe os alle i foreningen ved at yde en indsats. Vi glæder os til næste have sæson. Tak for i år 😊

På bestyrelsens vegne, Eva.

 

Følg foreningen på hjemmesiden…

Nyhedsbrev fra bestyrelsen

Samvirke d. 19.juli 2019

Nyhedsbrev fra Bestyrelsen om stort og småt 😊

Kære alle sammen i HF/Samvirke,

Det er blevet sommer og vi er ved at være kommet godt i gang med arbejdet i bestyrelsen 😊

Vi har delt ansvarsopgaver ud imellem os, og vi klør på 😊

Fra Huset kan meddeles, at samspisning er godt i gang. Opvaskemaskinen har gennemgået et større serviceindgreb, og skulle nu virke efter alle kunstens regler. Vi har købt nye viskestykker da vi ingen havde, Skulle du ligge inde med nogle af husets viskestykker, vil vi være taknemmelig for at få dem retur.

Der kan købes en øl/vand i kontortiden, og du kan henvende dig om stort set alt der vedr. haveforeningen, det er ikke sikkert at vi på stående fod kan svare -men så undersøger vi det.

Vi står pt. Uden rengøringsdame til toiletter, vaskeri og kontor, så vi søger om en ny blandt medlemmerne i vores forening. Se opslag. Alle må gerne være behjælpelig med at benytte affaldsposer, da der ofte flyder papir på gulvene på toiletterne. Tak 😊

Gangudvalget har haft deres første runde i foreningen. De kommer igen d. 25.juli 2019 og følger op. Dertil skal nævnes at vi af blevet anmodet om at holde vejene fri, så ambulancer og brandbiler kan komme rundt i foreningen. Dette betyder at alle der har træer hvor grene hænger ud over vejen, skal styne disse, så de ikke rager ind i køretøjerne (der skal være frit op til 4,6 m. i højden).

Vores trofaste flag mand har valgt at stoppe med at hejse flaget efter 7 have sæsoner, stor tak til Gregers!!

Vi efterlyser en NY FLAG KVINDE/MAND, så vi hører meget gerne fra dig, hvis du tænker at du vil påtage dig denne opgave.

Vinderne af præmiehaver sidste år har gået foreningen rundt og indstillet præmiehaverne for 2019, disse er sendt videre til kredsen, som så henvender sig til stadsgartneren, som har det sidste ord. Vi fejrer præmiehaverne og hygger os sammen til Høstfesten, som bliver i september 2019. Der kommer nærmere information.

Hvis nogle af jer børnefamilier syntes at børnene også skal have en fest, så støtter foreningen gerne med et økonomisk bidrag. Vi håber at I vil tage initiativ til dette, samt deltage og bakke op om de arrangementer medlemmerne i øvrigt forestår, så som loppemarked, banko, samspisning, fodboldturnering, solsikke konkurrence,dans og hvad I/vi ellers kan finde på 😊

X nøglen som gælder til toiletter, vaskeri, container og låge, skiftes d.10 August 2019     da cylinderne ikke virker så godt mere.  Indtil denne dato, kan hver have hente en ny nøgle gratis i kontortiden. Nøgle nr. 2 kan købes for 50,00 kr. (man kan max. Hente 2 nøgler på kontoret).

Vi tænker at vi deler foreningens ordensregler ud på ny i jeres postkasse, da vi oplever at flere ikke kender ordensreglerne. Det drejer sig bla. Om løse hunde, vanding af haver, størrelse på bade- bassinger, brug af motoriseret haveredskaber på sene tidspunkter, ordne have, hægge, skel osv. Hvis man syntes at det er nogle dumme regler, så er man altid velkommen til at stille forslag til ordinær generalforsamling – da Generalforsamlingen jo er den højeste myndighed i foreningen 😊

Hvis nogle af jer vil byde ind med frivilligt arbejdskraft af den ene eller anden art, så tager vi imod dette med kyshånd – Foreningen er jo til for os alle 😊 Stor tak for hjælp til It, flaghejsning, blomsterpasning osv.

Ingen nævnt – ingen glemt.

 

Fortsat rigtig god Sommer til os alle 😊 😊

På bestyrelsens vegne

Eva.