Spørgsmål

Spørgsmål

Hjemmeside 12-01-2020

Klaus Siversen

Hej Spildevands udvalg

I jeres mail står der at pinde skal placeres

1. hvor brønd ønskes

2. hvor man ønsker at spildevand skal komme ud fra hus

I MOE`s materiale står der:

pind 1 placeres hvor brønd ønskes placeret

pind 2 placeres hvor man tror spildevand kommer ud fra hus

med hensyn til pind 2 så behøver tror og ønsker ikke at være samme placering, hvad er rigtigt af de to udmeldingermvh,

Klaus Siversen

have 62

05-12-2019

Birgitte

Hej. Jeg har hørt fra mange foreninger at man skal holde sig langt fra at underskrive noget med firmaet Barslund ifm at lave kloakering i kolonihaveforeninger. Deres prissætning er ikke reel og der kommer en ordentlig efterregning. MOE bruger vidst Barslund
til at udføre arbejdet. En proffesionel uvildig har undestreget at det er meget vigtigt at ALLE detaljer er aftalt.

Aller vigtigst er det at få udbuddet formuleret så det ikke kan mistolkes, spørg gerne ind til (før underskrivelse af kontrakt ) hvordan entreprenøren har prissat gravning i våd jord, hvornår og hvordan man udtager prøver og hvem der betaler, og hvilken lednings
(el-tlf) krydsninger er med i udbuddet, hvem betaler for vand brugt til gennemskylning af vandledningsnet osv osv.... Samtidig er det vigtigt at tilsynet er massivt og alt bliver skrevet ind i byggemødereferater, også det der ikke virker vigtigt på dagen.

Hjemmeside 21-10-2019

Klaus Siversen

er i sikre på jeres udregning med 700,00 kr pr. md. i stigning det virker helt forkert, 100,000 kr. over 20 år med 2,59% i rente, kan aldrig blive 700,00 pr md

05-09-2019

robert H99

test