MOE

Da nogle af de involverede Haveforeninger endnu ikke har offentliggjort MOE`s materiale vedrørende kloakering, har vi midlertidigt fjernet opslaget fra vores hjemmeside

Nyt om Kloak

Nu er vi i gang.

Vi har holdt møde først med kredsen, Gladsaxe kommune og Novafos. Her fik vi en information om hvor vores kloak evt. kan tilsluttes og at Gladsaxe Kommune helst ser, at alle fire Haveforeninger vælger løsningen med kloakering.

Vi har en deadline om at projekteringen skal være på plads senest juni 2019.

Alle fire kolonihaveforeninger har bedt Tom Atkins om at søge en udsættelse af dette til oktober 2019.

Det skal ske via kredsen.

 Gladsaxe Kommune viste ikke at vi alle sammen først skal have indkaldt til en ordinær generalforsamling og der efter en ekstraordinær. De havde ikke kendskab til vores forretningsgange i de enkelte foreninger.

Der er endnu ikke kommet svar fra Kommunen om at de har godkendt udsættelsen.

Vi har efterfølgende holdt møde med Tornhøj- Fælleseje og Skrænten den 07.01.2019.

Der er nedsat et lille udvalg som vil starte om med at samle informationer om hvad vi vil sammen og hver for sig.

Udvalget vil desuden finde tre rådgivende ingeniørfirmaer som kan hjælpe os med at få oprettet en handlingsplan og evt. hjælpe med at finde et godt entreprenør-/kloakfirma når tid kommer.

Da vi er 550 haver til sammen, er vi blevet enige om at få oprettet en fælles handlingsplan. Dette giver en bedre pris og under alle omstændigheder vil det ramme HF Samvirke da noget af linjeføringen skal igennem vores forening.

 

Mange Hilsner fra John

Beskrivelse

Beskrivelse

Beskrivelse