Redaktionelt

På generalforsamlingen 2011 gik et papir rundt hvorpå man kunne skrive sin mailadresse. Tanken var så, at redaktionen i god tid forud for tilblivelsen af et nyt medlemsblad ville sende en reminder ud til medlemmerne om at artikler og ideer til artikler kunne mailes til redaktionen.

Til trods for dette initiativ, modtog redaktionen forud for udgivelsen af december-udgaven af medlemsbladet imidlertid slet ingen artikler eller ideer til artikler. Derfor besluttede vi at droppe december-nummeret.

På den baggrund vil redaktionen minde om, at H/F Samvirkes medlemsblad gerne skulle være et organ af, for og til medlemmerne af haveforeningen. Derfor opfordres i til at komme ind i kampen og bidrage til medlemsbladet.

Redaktøren af medlemsbladet (Søren fra have 132) går af ved generalforsamlingen 2012. Nye kræfter skal til. Derfor er det redaktionens håb, at rigtigt mange – f.eks. blandt de nytilkomne medlemmer af haveforeningen – vil tage over og ligge et beskedent arbejde i bladredaktionen.

Redaktionen