Bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmer + suppleanter pr. 12.06.19

 

Navn

Have

Eva

(Formand)

Have 91

Sølvi

Kasserer

Have 116

Tina

Sekr /næstformand

Have 58

Thomas

 

Have 9

Michael Winding

 

Have 28

Carsten Hansen

 

Have 74

Klaus

 

Have 133

Frank Harvey

(supplant)

Have 47

John

(supplant)

Have 4

 

Mail til bestyrelsen

hfsamvirke@mail.dk

Webmaster

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WEBMASTER Klaus Siversen