Bestyrelsesmøde 10/9-2018

Bestyrelsesmøde 10-9-2018

Fremmødte: Michael- Klaus- Thomas – Kim – Maibritt -Carsten – John 

Ref. John 

Dir. Maibritt 

 

John brokkede sig over manglende initiativ, i hverdagen 

Vi fik diskuteret den nye lejekontrakt frakredsen bl.a. nye tiltag vedr.

husstørrelser m.m.

Fremover skal alle ”ulovligheder” lovliggøres hvilket vil sig max 60 kvm,

afstand til hæk, ulovlige toiletter, alt dette skal reetableres, da huset 

ikke bliver vurderet og derfor heller ikke sælges, nyt tiltag fra forbundet 

bestyrelsen skal ud og tjekke mål på husene inden vi sætter dem til vurdering 

Vi inviterer Poul til at deltage i et af vores bestyrelsesmøder for at lære os lidt om vurdering m.m.

Vejbump ang. vores ændring af hastighed som ikke var gjort korrekt, er ført tilbage til 20 km

Blev der spurgt ind til om man kunne søge en gang til for at få det ned på 15 km.

Har vi (bestyrelsen) lov til at gå ind i andres haver og tjekke og ja det må vi (Bestyrelsen)godt 

Thomas havde tilbud på nye nøgler og smæklås til Kagsåen                       vi vedtog at sætte i gang 

Klaus kontakter Robert for at få adgang til vores hjemmeside, da han skal tjekke og rette i vores vedtægter og ordensregler 

Vi havde en længere dialog ang. kloakering og hvad vi skal i gang med 

og den var heftig, hvad kræves der af os med hensyn til løsningsmodeller, da vi ikke har forstand på den slags, blev vi enige om at købe os til hjælp fra et rådgivende Ingf Firma

Maibritt og John skal mødes med Fælleseje og Skrænten for at finde ud af hvor står de, kan vi lave en fælles løsning eller?

så derfor vil vi indkalde til ekstraordinær generalforsamling den 28-10-2018 kl. 10,00 i forsamlingshuset, for at få bevilliget penge til at sætte det rådgivende ingeniørfirma i gang                                                      Maibritt sørger for dirigent 

Klaus tjekker malertilbud om det er med grunder eller?

Indkøb af mere asfalt 10 sække 

John og Thomas og 2 fra pligt arbejde vil køre rundt i weekenden og lapper de værste huller

Kim køber en lasermåler til opmåling af huse  

Klaus søger for at lave et skriv til de 3 problemhaver vi har 

Næste møde 1-10-2018 kl. 17.00

 

Bestyrelsesmøde i HF Samvirke den 4-7-2018

Bestyrelsesmøde i HF   Samvirke den 4-7-2018

 

Vi var John- Kim- Michael- Klaus- Maibrit- Carsten- Helle- Thomas. 

 

John Lage ud med at snakke om trekanten/skraldeplads og der skal Maibritt og John laver en ansøgning til kommunen. 

 

Thomas laver prøv med  koldt asfalt søndag på pligt arbejde. 

 

Vi ved at undersøge hvor de sidste vejbump er og hvad vi må ifølge de regler der er.

 

Maibritt og Carsten udarbejder brev til de haver der er misligholdt. 

 

John og Michael skal ud igen 2 uger efter første gang og kigge på de haver der havde fået en seddel. 

 

Evt. Ferie i vinter periode. 

Thomas får lavet et tilbud på lås og omlægning til nye a nøgler

 

Møder resten af året er 

6-8-18 og 3-9-18 og 1-10-18 og 5-11-18  ( det er altid den første mandag i måneden)

og så er det jule ferie 

 

Bestyrelsesmøde i HF Samvirke den 4-6-2018

Bestyrelsesmøde i HF Samvirke den 4-6-2018

Vi var Kim- Klaus- Michael og John

Det var et stille og roligt møde hvor der blev diskuteret løst og fast

Jeg har et meget vigtigt punkt som omhandler et mega stort hul på Begoniavej ud for 122

Vejen er undermineret og der er et hul på 0.5 x 0.5 x 0,4 jeg har bedt JG Kloak om at komme og kigge på det før hullet bliver større og nogen kommer til skade

Thomas har været rundt og kigge på asfalt mens han luftede barnevognen

Jeg tager kontakt med politiet ang. vejbump

Skraldeplads udenfor blev debatteret

Eller permanent tilladelse til at bruge trekanten udenfor porten

Thomas Jørgen og John skal finde en dag hvor

De kan gå rundt og tjekke haver.

Vi havde en lille diskussion hjælp til folk som ikke har eller kan klippe deres hække om vi evt. skulle tage med på fællesarbejde

Vi skal have Miele ud og se på vores vaskede æder vores penge

Nickolaj har afleveret en tegning på tilbygning den afviser vi da den ikke er fyldestgørende nok

Næste møde dem 2-7-2018 kl. 17.30

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde den 14-5-2018

Bestyrelsesmøde den 14-5-2018

 

Hvem er vi hvad kan vi hver især

Vigtigt Lidt til i år

Flere vejbump

Er der regler om hvor mange der må være

Lys ved kontor bad (Jørgen kontakter el mand)

Asfaltering

Skraldeplads udenfor haven (renovering)

Hvem vil tage ansvar for hvad

Stonies datter siger hun bor i 112 (vil leje telte)

Hvem vil være havebetjent

Pinse morgen?

Helle vil godt hjælpe til med hjemmesiden

Næste møde 4-6-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde i HF Samvirke den 6-3-2018

Bestyrelsesmøde i HF Samvirke den 6-3-2018

Fremmødte Jørgen -Lene Henrik og John

 

John blev valgt som ref. Og dir.

Formanden:

Fremvisning af have 102 er blevet udsat da den skal genvurderes, iflg. forbundet skal den vurderes på ny da en vurdering kun gælder til et salg

Ole vil gerne sige et par ord ved flaghejsning i huset de1-4 kl. 09.00 vi møde ved flagstangen og synger en sang derefter er der morgenmad i huset Henrik sørger for morgenmad og John sørger for pålæg og tilbehør

Evt. en dram hvis vi ikke har i depotet

Jørgen og Henrik tager på havevandring for at tjekke hvor der skal laves asfaltarbejde (stort hul i Begonievej) vi skal også tjekke vej bredden da der er flere steder vor asfalten er forsvundet i vejkanten

De sørger for tilbud fra 2 professionelle firmaer

De 2 problemhaver  har fået brev med besked om at løse deres problemer

John sørger for at der bliver lavet kloakeftersyn

Vandtryksprøvning er blevet udsat i en uge på grund af frosten

Maibritt – Henrik og John holder oprydningsmøde i tanker og sind når det passer alle tre

Madklubben starter op på ny primært med Inger Steiner som primus motor da Kathe er skidmas man vil gerne bede om 1000.- kr. som opstarts kapital, hvordan takler vi den Maibritt

Kontorvagt Henrik tager gerne alle vagter i april md

Arbejdslørdag 17-3-2018 fra 09.00 til 16.00:

Forspil til generalforsamling, Henrik tjekker om formadsportalen virker så vi kan sende 95% af vores invitationer pr mail

Vedtægtsændringer forsøger vi at få gennemført samtidig

Oprydning af øldepot, vi skal tjekke om øllet er for gammelt, evt. sælge det billigt for pantværdi

Humleekspressen kan hjælpe med at bringe øl og vand

Jørgen til Henrik: har vi glemt Per`s bryllup og ja det havde vi åbenbart

Byggeudvalg nye regler:

Fremover SKAL byggeri og ændringer tjekkes af os ved afslutning for at være sikker på at tegninger og byggeri er ens, eller skal rettes til

Næste møde er den 23-4-2018 kl. 17.00

Tjek om der er kommet forslag til generalforsamlingen

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde i H/F Samvirke den 30-1-2018

Bestyrelsesmøde i H/F Samvirke den 30-1-2018

Vibeke-Klaus-Erling-Jørgen-Maibritt-Carsten-Gert-Henrik-John

Lene var fraværende

 

Dirigent. Erling

Ref. Klaus & John

Vi havde Gert på besøg som lærte os lidt om kloaksystemet i foreningen

John har lovet at fremskaffe en stor A3 oversigt over haveforeningen så vil Gert påføre hvor div. Brønde er så vi fremadrettet kan rense og vedligeholde kloaksystemet. Der ved at være et separat bilag over Gerts foredrag   

Formandens beretning

Vi valgte at udsætte underskrivning af forrige ref. Da der var en uoverensstemmelse om formuleringen

Test af vandet den 10. marts Vandåbning den 25-3-2018

Bod for åbne hovedhaner, hvis hanen sidder i skel vil begge haver få bod på kr. 500,00

Flaghejsning dem ¼ kl. 09,00 og morgenbuffet i huset bagefter

Henrik spørger Ole have 110 og han kan sige et par kloge/sjove ord.

Generalforsamling 29-4-2019

Første kontorvagt 4/4-2018 Henrik tager den første vagt

Op skrivning til venteliste i huset den 3-4-2018 kl. 18,30

Arbejdes lørdag den 17-3-2018 hele dagen

Bestyrelsesmøde 6-3-2018 kl. 17,00

Problemhaver får en skriftlig invitation til møde med os

Klaus -Maibritt og John skal gennemgå ordensregler og vedtægter for evt. oprydning omkring den 13-2-2018

 

Referater fra tidligere år.

Referater fra tidligere år kan udleveres på kontoret spørg bestyrelsen i kontortiden.