Til alle
 
Kredsen har fra 3 foreninger på Klausdalsbrovej, nemlig:
 
Klausdalsbro, Nyvang og Smørmosen 
 
fået oplyst at der i den sidste tid har været lavet:
 
Indbrud
Hærværk
Tyveri i haver
Tyveri/indbrud i Biler
 
I de ovennævnte foreninger.
 
Venlig hilsen
 
Tom Atkins
Kredsformand
Kolonihaveforbundet, Hovedstaden Midt
____
20-August-2018

Solsikke 2018

Bestyrelsen kan IKKE kontaktes gennem kommentar sektionen.

HF Samvirke er også på FACEBOOK