Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde 6 januar 2020

Ekstern venteliste

17-Januar-2020

Ekstern venteliste

Der er opskrivning til den eksterne venteliste onsdag 1 april 2020 kl. 18-19 i huset.

Nedenstående filer kan downloades her

07-Januar-2020

HF brev og MOE brev

Referat 11. bestyrelsesmøde 4 november 2019

26-November-2019

Referat

VIGTIGT, VAND OG FROST

Sørg for at dine haner i huset er åbnet på klem.

Sørg for at tømme din varmtvandsbeholder

Sørg for at din hovedhane er åben (det er den nede i jorden – den skal flugte med røret)

Når den nye sæson begynder så luk din hovedhane! – hold dig orienteret på hjemmesiden eller opslag.

Porten lukkes for vinter sæsonen

Porten i HF Samvirke bliver lukket 27 oktober 2019. HUSK at lukke porten ved ind- og udgang af foreningen, så vi mindsker indbrud. 

For at komme ind skal du bruge din X-nøgle.

Nyhedsbrev fra bestyrelsen

Nyheds brev, Oktober 2019  HF/Samvirke.                      

Kære Alle,

Så er havesæsonen ved at være slut…

Vi har sidste kontorvagt onsdag d. 23/10-19.

Haveaffald og div. Container bliver lukket lige om lidt (se hjemmesiden og opslagstavler).

Vi lukker for vandet d. 27/10-19 med mindre vi får hård frost inden, følg også her med på hjemmesiden.

Når vandet er lukket, så husk at tømme din vandvarmer..

 

Bestyrelsen har skrevet under på banklånet til vores kloakeringsprojekt, det er lykkedes os at få forhandlet renten ned fra 3,3 % til 2,55 %. Spildevandsgruppen har inviteret MOE til et møde, hvor vi planlægger næste etape.

Mange spørger til hvad vi kommer til at sidde for ekstra, når vi starter tilbagebetalingen af lånet. Det afhænger af hvor mange der ønsker at betale det fulde beløb ud, og hvor mange penge vi bruger. Men betaler ingen ud og vi bruger det fulde beløb, så regner vi med ca. 700,00 kr. pr. mdr. Pr. havelod.

 

Bestyrelsen har i løbet af sæsonen været på flere runder i foreningen og mange har fået sedler i postkassen om at bringe have loddet/skellet i orden. Vi har stadig et par ”problematiske” haver, som vi følger op på. Vi må minde om, at i flg. Vores vedtægter, så er der nogle ”spilleregler” der gælder -samt at det kun er huset man ejer.

Bestyrelsen har gang i salg af huse, dette fortsætter vi med indtil vi er færdige med ”bunken” som er sendt til vurdering. Hvis du går i salgstanker og ikke har fået lavet en aftale med bestyrelsen, er du nødt til at vente til foråret med at få dit hus vurderet.

Huse til salg, bliver sat til salg internet i 1 uge, før de bliver fremvist til venteliste medlemmer.

Alle fra ventelisten skulle være kaldt ind, hvis du kender til nogle som står på venteliste, og som ikke har hørt fra os – kan det skyldes at vi mangler en mail adresse på pågældende , så hører vi gerne fra pågældende via vores mail (hfsamvirke@mail.dk).

Vi har solgt have 39 – velkommen til Anne Marie og Jens 😊 og vi håber på at få solgt de øvrige haver også. Hvis ingen fra ventelisten ønsker at købe, er proceduren, at man så selv må sælge sit hus – dog stadig til vurderingen samt med bestyrelsens medvirken.

 

For at mindske indbrud, beder vi jer om at respektere at lågen skal være aflåst hver gang man går/kører ind og ud af foreningen i vintersæsonen.

Der er julebanko d. 7 december kl. 13 i vores fælles hus. Vi håber mange vil støtte op om dette hyggelige arrangement – hvem ved, måske er det dig der vinder julemiddagen 😊

 

Bestyrelsen ønsker alle en god vinter – og takker alle som har været med til berige kolonihavelivet ved deltagelse i arrangementer og ved at hjælpe os alle i foreningen ved at yde en indsats. Vi glæder os til næste have sæson. Tak for i år 😊

På bestyrelsens vegne, Eva.

 

Følg foreningen på hjemmesiden…

SÆSON LUKNING 2019

SÆSON LUKNING 2019

  • Kontoret har sidste åbningsdag i 2019 d. 23. oktober. Herefter kan Bestyrelsen træffes på mail: hfsamvirke@mail.dk
  • Der lukkes for nye hussalg sager i 2019 d. 3 oktober 2019, da Vurderingsudvalget har meget travlt, og lukker for sæsonen i oktober.

 

VANDLUKNING ER 27 OKTOBER. Hvis der kommer frost, kan det blive en tidligere dato. SÅ HOLD ØJE MED HJEMMESIDEN, hvor der kommer besked ved ændring af datoen.

(tøm din vandvarmer for vand, tap dine rør)

(hold øje med hjemmesiden i 2020 omkring vand åbning hvor du skal LUKKE STOPHANER)

Retningslinjer intern venteliste og internt køb

Referat af ekstraordinær generalforsamling:Kloakering

10-September-2019

Referat 7. september 2019

Retningslinjer ved salg

07-August-2019

Hussalg

Tunge køretøjer

DET ER

                    FORBUDT

at benytte/ invitere køretøjer over 3500 kg

ind i HF Samvirke.

Det gælder også SLAMSUGERE

og kan udløse en bøde.

 

(hvorfor: vores veje kan ikke tåle vægten – det kan ødelægge vores brønde og rør)

(hvordan: hvis du ønske dispensation, kontakt Bestyrelsen for en tilladelse)

 

Bestyrelsen

Kære medlem:

Har du tid og lyst til at give en hjælpende hånd til vores forening??

Måske passe fælles bede, reparere et fællesbord, svinge en pensel, eller måske er du en ørn til noget helt femte…..

Foreningen har masser af små og store gøremål, så hvis du har lyst sig det til os !

 

Bestyrelsen

HF Samvirke

HF SAMVIRKE, Klausdalsbrovej 269, 2730 Herlev.

Hfsamvirke@mail.dk

http://www.hfsamvirke.dk/

 

 

 

Bestyrelesen kan også kontaktes på mail

30-Juni-2019

hfsamvirke@mail.dk

Den nye bestyrelse

22-Juni-2019

Bestyrelse

Klik på linket for at se bestyrelsen

Kontor åbningstider

Kontoret har åbent hver uge, onsdag kl. 18 - 19.

 

Bestyrelsen kan IKKE kontaktes gennem kommentar sektionen.

HF Samvirke er også på FACEBOOK